Mi a Smart City Budapest kezdeményezés?

Az oldal 2014 és 2020 között működött aktívan. Jelenleg a tartalmak már nem frissülnek, így elképzelhető, hogy az oldalon található információ nem aktuális.    

A kezdeményezés célja

A Smart City Budapest (SCB) kezdeményezés összegyűjtötte azokat a budapesti - leginkább alulról építkező - projekteket és szervezeteket, amik illeszkednek a smart city általános koncepcióhoz. A tudásmegosztással szeretnénk ösztönözni a lakosokat, szervezeteket, hogy Budapest élhető és izgalmas város legyen. 

A projekt kezdeményezője és gazdája a Mindspace Nonprofit Kft. Az oldal független Budapest Önkormányzatától.

A kezdeményezés főbb mérföldkövei

2014 | Web-oldal + Mind the Game konferencia

2014. januárjában indult a Smart City Budapest kezdeményezés web-oldala.

2014. október 6-7-én a Mindspace megszervezte Budapest első Smart City konferenciáját ‘Mind the Game’ néven. A konferencia a hazánkban még kevésbé ismert gamification (játékosítás) témakörét járta körül. Részletek >>

2015 | 2. Mind the Game konferencia 

2015. októberében a Mindspace megszervezte a 2. Mind the Game konferenciát, melynek kiemelt témái a játékosítás (gamification) és az élhető, okos város (smart city) voltak.

2016-2019 | Shared cities: Creative momentum projekt

Shared Cities: Creative Momentum (SCCM) egy európai kulturális platform, mely a városi lét jelenkori közösségi és urbanisztikai kihívásait járta körbe. A hat különböző országból 11 partner nemzetközi együttműködésének eredményeként számos kutatás, esemény, program jött létre 2016 és 2019 között. A projekt az Európai Unió Kreatív Európa programjának támogatásával valósult meg, hazai partnerei a Kortárs Építészeti Központ és a Mindspace voltak. 

A SCCM projekt lehetőséget adott, hogy a Smart City Budapest kezdeményezés további lendületet kapjon és Budapest egy jobb várossá váljon. További részletek >>

Mi a Smart City?

A Smart City az a hely, ahol a befektetések és az infrastrukturális beruházások révén egyszerre valósul meg a fenntartható gazdaság, a természeti erőforrások hatékony felhasználása és az életminőség javulása. De okos, tudatos városlakók nélkül nem létezhet smart city.

Az okos városokat azonosíthatjuk és értékelhetjük az alábbi diagram 6 fő pillére alapján. Okos gazdaság, okos környezet, okos emberek, okos életkörülmények / életminőség, okos kormányzás, okos mobilitás. 

 

Kapcsolódó hazai és nemzetközi szakmai anyagok

Smart Budapest Okos város keretstratégia - Budapest Önkormányzata, Városépítési Iroda

Szakmai anyagok  - Lechner Tudásközpont

The 3 Generations Of Smart Cities by Boyd Cohen

Miről szól a Smart Economy?

A Smart Economy lényege, hogy elkötelezve a környezet, egy összetartó közösség és az energiabiztonság iránt, kombinálja a sikeres vállalkozások gyakorlatait és a megszülető új, innovatív ötleteket. A koncepció szerint ugyanis a jövőben csak azok a gazdaságok növekedhetnek, lehetnek sikeresek, akik képesek ezt véghezvinni. “A gazdaság nem egyszerűen termékek gyártásáról és szállításáról szól. Ma valójában elképzeléseket “gyártunk” és “szállítunk”. A legsikeresebb gazdaságok pedig azok, ahol új ötletek százai pattannak ki, kreatívabbnál kreatívabb tehetséges polgárok fejeiből. A gazdaság húzóerejét mára a kiemelt fontosságú városaink határozzák meg." /Richard Florida/ 

Miről szól a Smart Environment?

Az urbanizáció révén folyamatosan növekszik az igény a fenntartható megoldásokra: biztos energia ellátásra, friss ivóvízre, hatékony közlekedésre és erőforrás-gazdálkodásra. A városok meghatározó szerepet játszanak a globális klímaváltozásban és sokszor érinttetek is annak következményeivel. Hogy szembe tudjanak nézni ezekkel a kihívásokkal energia hatékonyabbnak, fogyasztó központúbbnak kell lenniük, hogy az új technológiák felhasználásával együtt Smart City-vé váljanak. "A növekedés elkerülhetetlen, szükségünk van rá, szemben a környezetünk lerombolásával. A kérdés nem az, hogy a világ fog-e változni vagy sem. Az a kérdés, hogy hogyan.” /Edward T. McMahon/ 

Ki lehet Smart People?

A Smart City annyiban több egy technológiai infrastruktúrával kiválóan felszerelt városnál, hogy állampolgárai tudatosak. Egy Smart City, Smart Állampolgára az, aki jól képzett, kiváló oktatásban részesül, magas szociális érzékenységű, fontos számára az integráció és nyitott nemcsak a közösség és életének jobbítása, hanem a világ felé is. "Hiszem, hogy nekünk, az emberiségnek, csak akkor van jövője, ha új képet alakítunk ki a humánökológia fogalmáról, egy olyat melyben a gazdagság mást jelent.” /Sir Ken Robinson/ 

Miről szól a Smart Governance?

A jó kormányzás a Smart City meghatározó eleme, hiszen így nyílik lehetőség a hatékony információ megosztásra, a fontosabb ügyek nyílt megvitatására illetve a közös döntéshozatalra. A koncepció ezen elemében a technológia elengedhetetlen, melyen keresztül egyszerre valósul meg különböző szolgáltatások széleskörű megosztása és egyfajta visszacsatolási funkció is. Ez az elem igyekszik összehangolni az egyéni és a közösségi szükségleteket, annak érdekében, hogy valódi értéket teremtsen a társadalom számára: különböző gazdasági, társadalmi és környezeti célok megvalósításán keresztül. “ Az állampolgárok nem egyszerű fogyasztók, akik igénybe veszik a szolgáltatásokat, hanem a közösség aktív tagjai, akik hozzájárulnak új ötletek születéséhez, információk megosztásához és az innovációhoz. A város, mint közösség - ez a jövő.” /Pekka Sauri/ 

Miről szól a Smart Mobility?

A Smart Mobility a (tömeg) közlekedéssel, annak tervezésével, kialakításával, modellezésével foglalkozik. Ahogy a városok nőnek egyre többen járnak autóval, busszal, villamossal, metróval, ami révén a közlekedés tervezés feladata egyre jelentősebb lesz. A felmerülő problémákat ügyesen, hatékonyan, megbízhatóan és környezettudatosan kell megoldani. Ezért nem elegendő, ha csupán az információs és kommunikációs technológiákat hívjuk segítségül, szükség van megfelelő akciótervekre, irányelvekre, melyek kijelölik az utat a közlekedési lehetőségek szélesítésére, minőségbiztosításra és egy integrált városi logisztika kialakítására. "Ha egyszer megvalósul ez a paradigma, akkor világossá válik majd, hogy az új technológia beszerzése önmagában nem oldja meg a problémákat." /Giorgio Ambrosino/ 

Miről szól a Smart Living?

Egy Smart City-ben a lakók élete sokkal komfortosabb, kényelmesebb, egészségesebb és biztonságosabb, miközben a környezet minőségére is kiemelt figyelem fordul. Mindez érvényesülhet, a mindennapi élet bármely területén legyen szó munkáról, tanulásról vagy utazásról. A cél, hogy egy befogadó, fenntartható, felelősségtudatos és hálás városban élhessünk. “Nem vagyok sem optimista, sem pesszimista. A lehetőségeket keresem a végletekig. Ezáltal, úgy értem, mint környezttudatos polgár, úgy érzékeljük, hogy minden összefügg mindennel és csak a változás az, ami állandó.” / Frances Moore Lappé/Kapcsolat

Mindspace Nonprofit Kft. - Budapest, Hungary 
 

Kapcsolat: Kobrizsa Ádám, Zsargó Szilvia 
Email: kobrizsa.adam[at]mindspace.hu, zsargo.szilvia[at]mindspace.hu

Mindspace Nonprofit Kft. | Székhely: 9026 Győr, Hédervári u. 49. | Telephely: 1027 Budapest, Margit krt. 44. 
E-mail cím: info[at]mindspace.hu
Adószám: 23750483-2-08
Cégbejegyzés kelte: 2012/02/15
Cégjegyzékszám: 0809022907
Tevékenységi körei: TEÁOR 08
Tárhely szolgáltató: WorkPoint

Adatvédelmi tájékoztató

A Mindspace Nonprofit Kft. - továbbiakban a szervezet - jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

Az adatkezelő megnevezése

A szervezet tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül.

Cégnév: Mindspace Nonprofit Kft.
Székhely: 9026 Győr, Hédervári u. 49.
Cégjegyzékszám: 0809022907
Adószám: 23750483-2-08
Képviselő Neve: Kobrizsa Ádám
E-Mail: info@mindspace.hu
Weboldal: http://mindspace.hu/hu

Cookie-k (Süti-k) használata

A honlap megfelelő működéséhez néha sütiknek – vagy az angol eredeti alapján cookie-knak – nevezett adatfájlokat kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.

Mik is azok a sütik?
A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

Hogyan használjuk fel a sütiket?
Portálunk számos oldala sütik segítségével tartja nyilván a következőket:
az Ön megjelenítési beállításait, pl. a szín- és betűtípus-beállításokat;
azt, hogy Ön beleegyezett-e (vagy sem) abba, hogy a webhelyünk sütiket használjon.

Emellett a portálunkon elhelyezett videofilmek némelyike szintén használ sütiket, hogy névtelen statisztikai adatokat gyűjtsön arról, milyen elérési útvonalon érkezik a felhasználó az adott oldalra, és mely videofilmeket nézi meg.
Cookie-kat az Google Analytics nevű szolgáltatás is tárol. Ez a szolgáltatást nem használjuk személyes adatok mérésére.

A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.

A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.

A sütik karbantartása
Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.