Városidentitás a Palotanegyedben - CaPE

 

A CaPE (Civilek a Palotanegyedért Egyesület) a VIII. kerület belső negyedének egyik legfontosabb civil szervezete. Évek óta aktívak különböző kulturális programok szervezésében, melyek a helyi lakosokat érintik. Szerveztek már gyereknapot, negyedbeli sétákat, fotópályázatot, helytörténeti pályázatot, virágosítási akciókat, Palotanegyedi Fórumokat, helytörténeti szabadegyetemet a Kossuth Klubbal közösen. 

2016. november 10-én, a Shared Citizes: Creative Momentum (SCCM) második szalonbeszélgetésén az Egyesület egyik aktív tagja, Erdős Zoli volt a vendégünk, aki a mit, miért és hogyan kérdéseinkre válaszolt.

A Civilek a Palotanegyedért Egyesületet közel 10 éve helyi kereskedők és vendéglátósok alapították. A kezdeti kisebb városszépítő és zöldítő projektek sikerein felbuzdulva kialakult egy komplexebb és hosszú távú stratégiai cél: mégpedig a Belső-Józsefváros felvirágoztatása, a helyi történelmi, kulturális értékek megismertetése, ezáltal a Palotanegyed identitásának megteremtése.

A területi vagy városidentitásra tulajdonképpen nincs egyértelmű, egyöntetűen elfogadott definíció. Megközelítése kettős: egyrészt jelenti az adott helyről egy egyén fejében élő képet, amely megkülönbözteti, beazonosítja az adott várost; másrészt az egyének azonosulni tudását az adott területtel. A helyidentitás kialakítható és hatással van rá az adott történelmi korszak: „VIII. kerületi lakosnak lenni” egészen mást jelentett Krúdy idejében, amikor sorra paloták épültek, virágzott az akkori nevén „mágnásfertály”, vagy a második világháborút követő mélyszegénység időszakában, aminek lenyomata ma is számottevő a kerületben.

A 2007/08-tól megvalósuló VIII. kerületi rehabilitációs programok lehetőséget adtak a kerület identitásának újradefiniálásra. Többek között a CAPE történelmi kutatásainak és közösségi rendezvényeinek köszönhetően a Múzeum körút - Rákóczi út - József körút - Üllői út által határolt területről rendkívül pozitív imázs alakult ki és a Palotanegyed elnevezés ma már mindenki számára egyet jelent.

A CAPE a jövőben is folyatni fogja a lakosság összetartozás-érzését erősítő kulturális programsorozatait és továbbra is ápolni fogja a helyi önkormányzattal, illetve civil szervezetekkel kialakított kapcsolatait, azonban a következő projektjeiben nagyobb hangsúlyt fektet majd a közösségi tervezésre, illetve arra, hogy az együttműködést kiszélesítse, és hatékonyabb mederbe terelje.

A Shared Cities: Creative Momentum egy európai kulturális platform, mely a városi lét jelenkori közösségi és urbanisztikai kihívásait járja körbe. A hat különböző országból 11 partner nemzetközi együttműködésének eredményeként számos kutatás, esemény, program jön létre 2016 és 2019 között. A projekt az Európai Unió Kreatív Európa programjának támogatásával valósul meg, hazai partnerei a Kortárs Építészeti Központ és a Mindspace.