Mi a Smart City Budapest kezdeményezés?

A Smart City Budapest (SCB) kezdeményezés összegyűjti azokat a budapesti - leginkább alulról építkező - projekteket és szervezeteket, amik kapcsolódnak a smart city koncepcióhoz. A kezdeményezés célja, hogy bemutassunk jó példákat az üzleti életből, a civil szektorból, intézményekből, vagy a budapesti lakosoktól közvetlenül. A tudásmegosztással szeretnénk ösztönözni a lakosokat, szervezeteket, hogy Budapest még jobb város legyen. A Smart City az a hely, ahol a befektetések és az infrastrukturális beruházások, révén egyszerre valósul meg a fenntartható gazdaság növekedése, a természeti erőforrások hatékony felhasználása és az életminőség javulása. De okos, tudatos városlakók nélkül nem létezhet smart city. 

A kezdeményezés főbb mérföldkövei

2014 | Web-oldal + Mind the Game konferencia

2014. januárjában indult a Smart City Budapest kezdeményezés web-oldala.

2014. október 6-7-én a Mindspace megszervezte Budapest első Smart City konferenciáját ‘Mind the Game’ néven. A konferencia a hazánkban még kevésbé ismert gamification (játékosítás) témakörét járta körül. Részletek >>

2015 | 2. Mind the Game konferencia 

2015. októberében a Mindspace megszervezte a 2. Mind the Game konferenciát, melynek kiemelt témái a játékosítás (gamification) és az élhető, okos város (smart city) voltak. Részletek >>

2016-2019 | Shared cities: Creative momentum 

Shared Cities: Creative Momentum (SCCM) egy európai kulturális platform, mely a városi lét jelenkori közösségi és urbanisztikai kihívásait járja körbe. A hat különböző országból 11 partner nemzetközi együttműködésének eredményeként számos kutatás, esemény, program jön létre 2016 és 2019 között. A projekt az Európai Unió Kreatív Európa programjának támogatásával valósul meg, hazai partnerei a Kortárs Építészeti Központ és a Mindspace. 

A SCCM projekt lehetőséget ad, hogy a Smart City Budapest kezdeményezés további lendületet kapjon és Budapest egy jobb várossá váljon. További részletek >>

Mi a Smart City?

Az okos városokat azonosíthatjuk és értékelhetjük az alábbi diagram 6 fő pillére alapján. Okos gazdaság, okos környezet, okos emberek, okos életkörülmények / életminőség, okos kormányzás, okos mobilitás. 

 

További olvasmány a témában angolul: The 3 Generations Of Smart Cities by Boyd Cohen

Szakmai anyagok a Lechner Tudásközpont oldalán

Miről szól a Smart Economy?

A Smart Economy lényege, hogy elkötelezve a környezet, egy összetartó közösség és az energiabiztonság iránt, kombinálja a sikeres vállalkozások gyakorlatait és a megszülető új, innovatív ötleteket. A koncepció szerint ugyanis a jövőben csak azok a gazdaságok növekedhetnek, lehetnek sikeresek, akik képesek ezt véghezvinni. “A gazdaság nem egyszerűen termékek gyártásáról és szállításáról szól. Ma valójában elképzeléseket “gyártunk” és “szállítunk”. A legsikeresebb gazdaságok pedig azok, ahol új ötletek százai pattannak ki, kreatívabbnál kreatívabb tehetséges polgárok fejeiből. A gazdaság húzóerejét mára a kiemelt fontosságú városaink határozzák meg." /Richard Florida/ 

Miről szól a Smart Environment?

Az urbanizáció révén folyamatosan növekszik az igény a fenntartható megoldásokra: biztos energia ellátásra, friss ivóvízre, hatékony közlekedésre és erőforrás-gazdálkodásra. A városok meghatározó szerepet játszanak a globális klímaváltozásban és sokszor érinttetek is annak következményeivel. Hogy szembe tudjanak nézni ezekkel a kihívásokkal energia hatékonyabbnak, fogyasztó központúbbnak kell lenniük, hogy az új technológiák felhasználásával együtt Smart City-vé váljanak. "A növekedés elkerülhetetlen, szükségünk van rá, szemben a környezetünk lerombolásával. A kérdés nem az, hogy a világ fog-e változni vagy sem. Az a kérdés, hogy hogyan.” /Edward T. McMahon/ 

Ki lehet Smart People?

A Smart City annyiban több egy technológiai infrastruktúrával kiválóan felszerelt városnál, hogy állampolgárai tudatosak. Egy Smart City, Smart Állampolgára az, aki jól képzett, kiváló oktatásban részesül, magas szociális érzékenységű, fontos számára az integráció és nyitott nemcsak a közösség és életének jobbítása, hanem a világ felé is. "Hiszem, hogy nekünk, az emberiségnek, csak akkor van jövője, ha új képet alakítunk ki a humánökológia fogalmáról, egy olyat melyben a gazdagság mást jelent.” /Sir Ken Robinson/ 

Miről szól a Smart Governance?

A jó kormányzás a Smart City meghatározó eleme, hiszen így nyílik lehetőség a hatékony információ megosztásra, a fontosabb ügyek nyílt megvitatására illetve a közös döntéshozatalra. A koncepció ezen elemében a technológia elengedhetetlen, melyen keresztül egyszerre valósul meg különböző szolgáltatások széleskörű megosztása és egyfajta visszacsatolási funkció is. Ez az elem igyekszik összehangolni az egyéni és a közösségi szükségleteket, annak érdekében, hogy valódi értéket teremtsen a társadalom számára: különböző gazdasági, társadalmi és környezeti célok megvalósításán keresztül. “ Az állampolgárok nem egyszerű fogyasztók, akik igénybe veszik a szolgáltatásokat, hanem a közösség aktív tagjai, akik hozzájárulnak új ötletek születéséhez, információk megosztásához és az innovációhoz. A város, mint közösség - ez a jövő.” /Pekka Sauri/ 

Miről szól a Smart Mobility?

A Smart Mobility a (tömeg) közlekedéssel, annak tervezésével, kialakításával, modellezésével foglalkozik. Ahogy a városok nőnek egyre többen járnak autóval, busszal, villamossal, metróval, ami révén a közlekedés tervezés feladata egyre jelentősebb lesz. A felmerülő problémákat ügyesen, hatékonyan, megbízhatóan és környezettudatosan kell megoldani. Ezért nem elegendő, ha csupán az információs és kommunikációs technológiákat hívjuk segítségül, szükség van megfelelő akciótervekre, irányelvekre, melyek kijelölik az utat a közlekedési lehetőségek szélesítésére, minőségbiztosításra és egy integrált városi logisztika kialakítására. "Ha egyszer megvalósul ez a paradigma, akkor világossá válik majd, hogy az új technológia beszerzése önmagában nem oldja meg a problémákat." /Giorgio Ambrosino/ 

Miről szól a Smart Living?

Egy Smart City-ben a lakók élete sokkal komfortosabb, kényelmesebb, egészségesebb és biztonságosabb, miközben a környezet minőségére is kiemelt figyelem fordul. Mindez érvényesülhet, a mindennapi élet bármely területén legyen szó munkáról, tanulásról vagy utazásról. A cél, hogy egy befogadó, fenntartható, felelősségtudatos és hálás városban élhessünk. “Nem vagyok sem optimista, sem pesszimista. A lehetőségeket keresem a végletekig. Ezáltal, úgy értem, mint környezttudatos polgár, úgy érzékeljük, hogy minden összefügg mindennel és csak a változás az, ami állandó.” / Frances Moore Lappé/Kapcsolat

Mindspace Nonprofit Kft. - Budapest, Hungary 
 

Kapcsolat: Kobrizsa Ádám, Zsargó Szilvia 
Email: kobrizsa.adam[at]mindspace.hu, zsargo.szilvia[at]mindspace.hu

Mindspace Nonprofit Kft. | Székhely: 9026 Győr, Hédervári u. 49. | Telephely: 1027 Budapest, Margit krt. 44. 
E-mail cím: info[at]mindspace.hu
Adószám: 23750483-2-08
Cégbejegyzés kelte: 2012/02/15
Cégjegyzékszám: 0809022907
Tevékenységi körei: TEÁOR 08
Tárhely szolgáltató: WorkPoint